تمزفا قالب وردپرس قالب اپن کارت قالب پرستاشاپ

روغن کمپرسور

در حال نمایش 1–12 از 32 نتیجه

ايرانول LPT

بدون امتیاز
• پايين بودن نقطه ريزش • پايداري شيميايي مناسب

ايرانول LPT- G

بدون امتیاز
• روغن پايه نفتنيک با کيفيت عالي. • پايين بودن نقطه ريزش. • پايداري شيميايي مناسب در تماس با گاز خنک کننده . • خاصيت روانکار مناسب بويژه در دماهاي عملياتي بسيار پايين.

ايرانول VB

بدون امتیاز
•  استفاده از برش باريکي از روغن پايه با خاصيت پايداري اکسيداسيون بالا ، پاک کنندگي طبيعي  که تمايل به ايجاد دوده را در کمپرسور هوا کاهش مي دهد.

ايرانول VDL

بدون امتیاز
• روانکاري رينگ پيستون و سيلندر • روانکاري عالي دنده ها و ياتاقانها در کمپرسورهاي گردان • کاهش ايجاد کک در شيرهاي تخليه و خنک کننده هاي داخلي که منجر به افزايش کارايي کمپرسور مي گردد • افزايش عمر روغن در سيستمهاي گردشي • جداپذيري عالي از آب که منجر به سهولت تخليه رطوبت موجود در سيستمهاي گردشي مي گردد • جداپذيري عالي از هوا در کمپرسورهاي گردان • حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگي و خوردگي • مقاومت عالي در برابر اکسيداسيون

ایرانول LPT 68(بشکه ای)

بدون امتیاز
موارد کاربرد .این روغن جهت استفاده در کمپرسورهای یخ سازی مناسب می باشد.   خصوصیات .پایین بودن نقطه ریزش .پایداری شیمیایی مناسب

ایرانولVDL 100(بشکه ای)

بدون امتیاز
سطوح کارایی DIN51506-VDL موارد کاربرد .روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و …. خصوصیات .روانکاری رینگ پیستون و سیلندر .روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان .کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد .افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی .جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد .جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان .حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی .مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

ایرانولVDL 150(بشکه ای)

بدون امتیاز
سطوح کارایی DIN51506-VDL موارد کاربرد .روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و …. خصوصیات .روانکاری رینگ پیستون و سیلندر .روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان .کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد .افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی .جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد .جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان .حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی .مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

ایرانولVDL 68(بشکه ای)

بدون امتیاز
سطوح کارایی DIN51506-VDL موارد کاربرد .روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و …. خصوصیات .روانکاری رینگ پیستون و سیلندر .روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان .کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد .افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی .جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد .جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان .حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی .مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی cSt 100°C 40°C نقطه ابری شدن C° نقطه ریزش C° ولتاژ شکست kV (دی الکتریک) دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2500 ASTM D-97 ASTM IEC-60156 ASTM D-4052 بهران سرد ویژه 32 32         4 -40 -30 40 897 بهران سرد ویژه 46 5         46 -36 -30 40 900 بهران سرد ویژه 56 6         56 -36 -30 40 901 بهران سرد ویژه 68 68         7 -36 -30 40 903 بهران سرد ویژه100 100       9 -36 -30 40 906  
ویژگی ها محدوده دمای كاركرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتیگراد را دارا می باشند. خواص روغن های بهران كمپرسور به شرح ذیل است: دارای خاصیت مقاومت در برابر اكسیداسیون عالی دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی دارای خاصیت ضد سایش مطلوب قابلیت سازگاری با روغن های معدنی دارای شاخص گرانروی بالا مطابق با استاندارد بین المللی: DIN 51506- VDL جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی cSt 100°C 40°C شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران کمپرسور PS 22 22         5 140 216 -50 829 بهران کمپرسور PS 32 6         32 140 228 -50 840 بهران کمپرسور PS 46 7.8      46 140 240 -50 842 بهران کمپرسور PS 68 68    10.8 140 256  -40 844 بهران کمپرسور PS 100 100     14 140 270  -40 845 بهران کمپرسور PS 150 150   19.5 140 274  -40 848
ویژگی ها محدوده دمای كاركرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتیگراد را دارا می باشند. خواص روغن های بهران كمپرسور به شرح ذیل است: دارای خاصیت مقاومت در برابر اكسیداسیون عالی دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی دارای خاصیت ضد سایش مطلوب قابلیت سازگاری با روغن های معدنی دارای شاخص گرانروی بالا مطابق با استاندارد بین المللی: DIN 51506- VDL جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی cSt 100°C 40°C شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران کمپرسور PS 22 22         5 140 216 -50 829 بهران کمپرسور PS 32 6         32 140 228 -50 840 بهران کمپرسور PS 46 7.8      46 140 240 -50 842 بهران کمپرسور PS 68 68    10.8 140 256  -40 844 بهران کمپرسور PS 100 100     14 140 270  -40 845 بهران کمپرسور PS 150 150   19.5 140 274  -40 848
ویژگی ها محدوده دمای كاركرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتیگراد را دارا می باشند. خواص روغن های بهران كمپرسور به شرح ذیل است: دارای خاصیت مقاومت در برابر اكسیداسیون عالی دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی دارای خاصیت ضد سایش مطلوب قابلیت سازگاری با روغن های معدنی دارای شاخص گرانروی بالا مطابق با استاندارد بین المللی: DIN 51506- VDL جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی cSt 100°C 40°C شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران کمپرسور PS 22 22         5 140 216 -50 829 بهران کمپرسور PS 32 6         32 140 228 -50 840 بهران کمپرسور PS 46 7.8      46 140 240 -50 842 بهران کمپرسور PS 68 68    10.8 140 256  -40 844 بهران کمپرسور PS 100 100     14 140 270  -40 845 بهران کمپرسور PS 150 150   19.5 140 274  -40 848

در حال نمایش 1–12 از 32 نتیجه