تمزفا قالب وردپرس قالب اپن کارت قالب پرستاشاپ

روغن کوئینچ

نمایش همه 7 نتیجه ها

كاربرد عمليات حرارتي سرد جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران آبکار ویژه 145 26       4.8 120 200 -6 850 بهران آبکار 68 11.9    115 90 242 -6 890  
كاربرد عمليات حرارتي گرم فلزات جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران آبکار گرم 68 114     11.9 92 246 -6 892 بهران آبکار گرم 70 12       116 92 252 -6 904  
كاربرد عمليات حرارتي گرم فلزات جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران آبکار گرم 68 114     11.9 92 246 -6 892 بهران آبکار گرم 70 12       116 92 252 -6 904  
كاربرد عمليات حرارتي سرد جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران آبکار ویژه 145 26       4.8 120 200 -6 850 بهران آبکار 68 11.9    115 90 242 -6 890
حفظ خطرات آتش سوزی عدم حساسیت به آلودگی آّب کم کردن ضرر و زیان مخلوط کردن آیان برای رساندن به غلظت مورد نظر
پایداری در طیف گسترده ای از دما و حرارت کاهش هزینه مواد تهویه سطح آنتی اکسیدان
روغن های عملیات حرارتی سپاهان کوئینچ با روغن پایه معدنی بسیار مرغوب دارای پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا بوده و برای انواع عملیات کوئیچینگ سرد و گرم فرموله و تولید گردیده است. روغن های سپاهان کوئینچ در دو نوع سرد (C) و گرم (H) تولید و برای عملیات حرارتی (کوئیچینگ) قطعات فولادی و آلیاژهای گوناگون آن توصیه می گردد. به منظور افزایش عمر مفید روغن های عملیات حرارتی، تمیز نگهداشتن تانک روغن نگهداری در محیطی خنثی و به دور از عوامل اکسید کننده موثر خواهد بود.

نمایش همه 7 نتیجه ها