تمزفا قالب وردپرس قالب اپن کارت قالب پرستاشاپ

روغن توربین

در حال نمایش 1–12 از 15 نتیجه

ايرانول HB

بدون امتیاز
• پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • محافظت عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت خوب رها سازي هوا • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBS

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX II

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري ممتاز در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ‌زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جداپذيري ممتاز از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX PLUS

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري ممتاز در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ‌زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جداپذيري ممتاز از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم
كاربرد توربين هاي گاز ، آب و بخار مزايا • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن ( Air release ) سطوح كيفيت General Electric GEK-32568C German Standards DIN 51515 BS 489:1999 Alstom Atlantique NBA P50001 جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران توربين 100 100        11 99 244 -9 888  
كاربرد توربين هاي گاز ، آب و بخار مزايا • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن ( Air release ) سطوح كيفيت General Electric GEK-32568C German Standards DIN 51515 BS 489:1999 Alstom Atlantique NBA P50001 جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران توربين 32 32        5.5 99 206 -12 868 بهران توربین 46 7         46 98 220 -9 870 بهران توربین 68 8.5       68 95 232 -9 875 بهران توربین 100 100      11 95 244 -9 882 بهران توربین 150 150      14 95 250 -9 888  
كاربرد توربين هاي گاز ، آب و بخار مزايا • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن ( Air release ) سطوح كيفيت General Electric GEK-32568C German Standards DIN 51515 BS 489:1999 Alstom Atlantique NBA P50001 جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران توربين 32 32        5.5 99 206 -12 868 بهران توربین 46 7         46 98 220 -9 870 بهران توربین 68 8.5       68 95 232 -9 875 بهران توربین 100 100      11 95 244 -9 882 بهران توربین 150 150      14 95 250 -9 888
كاربرد توربين هاي گاز ، آب و بخار مزايا • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن ( Air release ) سطوح كيفيت General Electric GEK-32568C German Standards DIN 51515 BS 489:1999 Alstom Atlantique NBA P50001 جدول مشخصات مشخصات فيزيكی، شيميايی گرانروی 100 °C cSt شاخص گرانروی  نقطه اشتعال C°  نقطه ريزش C° دانسيته در 15°C Kg/m³ روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052 بهران توربين 32 32        5.5 99 206 -12 868 بهران توربین 46 7         46 98 220 -9 870 بهران توربین 68 8.5       68 95 232 -9 875 بهران توربین 100 100      11 95 244 -9 882 بهران توربین 150 150      14 95 250 -9 888  
مقاومت بالا در برابر اکسيداسيون ضد کف خاصيت ضد سايش بالا روانکاري جعبه دنده ضد زنگ و خوردگي «خواص هيدروليک» به ويژه ثبات هيدروليز و قدرت فيلتر  
پایداری حرارتی عالی پایدار در محیط های تهاجمی ، گرما، هوا، رطوبت و کاتالیزور فلزی عمر طولانی روغن
حفاظت عالی در برابر اکسیداسیون مقاومت بالا در برابر کف خاصیت آب گریز بودن عالی حفاظت از خوردگی و زنگ مقاوم در برابر واکنش با آمونیاک

در حال نمایش 1–12 از 15 نتیجه