تمزفا قالب وردپرس قالب اپن کارت قالب پرستاشاپ

روغن صنعتی

در حال نمایش 1–12 از 244 نتیجه

ايرانول ۱۰

بدون امتیاز
• داراي خاصيت ضد سائيدگي • محافظت از خوردگي و زنگ زدگي قطعات

ايرانول C

بدون امتیاز
• پايداري عالي در مقابل اکسيداسيون • محافظت در برابر زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جداپذيري عالي از آب • داراي شاخص گرانروي بالا و سياليت مناسب در هواي سرد به دليل داشتن نقطه ريزش پايين • بي اثر بودن بر آلياژهاي مسي و کاهش خاصيت کاتاليستي اين فلزات • افزايش عمر مفيد روغن که سبب صرفه جويي اقتصادي مصرف مي گردد

ايرانول CM

بدون امتیاز
• قابليت محافظت قطعات در برابر خوردگي و زنگ‌زدگي و فرسايش • مقاومت عالي در مقابل اکسيداسيون و حرارت • جداپذيري بسيار سريع از آب • قابليت خوب رها سازي هوا

ايرانول CX

بدون امتیاز
• قابليت محافظت قطعات در برابر خوردگي و زنگ زدگي • مقاومت عالي در مقابل اکسيداسيون • جداپذيري بسيار سريع از آب • قابليت خوب رها سازي هوا • بي اثر بودن بر آلياژهاي مسي و کاهش خاصيت کاتاليستي اين فلزات • تطابق کيفي با اکثر سطوح کارايي معرفي شده جهت روغن هاي گردشي • بي اثر بودن بر آلياژهاي مسي و کاهش خاصيت کاتاليستي اين فلزات

ايرانول DAE

بدون امتیاز
• قابليت امتزاج پذيري خوب . • بهبود فرآيند آسياب کردن و مخلوط کردن لستيک ها

ايرانول FL

بدون امتیاز
• داراي خاصيت پايداري اکسيداسيون مناسب و پاک کنندگي طبيعي که باعث پاک کردن دوده و ساير آلودگي ها مي گردد.

ايرانول H

بدون امتیاز
• خاصيت انتقال نيرو • جلوگيري از سائيدگي قطعات • پايداري خوب در برابر اکسيداسيون • خاصيت جداپذيري از آب • خاصيت آزاد سازي هوا • مقاومت در برابر تراکم پذيري • قابليت فيلتر پذيري عالي • محافظت در برابر خوردگي و زنگ زدگي

ايرانول HB

بدون امتیاز
• پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • محافظت عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت خوب رها سازي هوا • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBS

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري عالي در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جدا پذيري عالي از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX II

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري ممتاز در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ‌زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جداپذيري ممتاز از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

ايرانول HBX PLUS

بدون امتیاز
• خاصيت پايداري ممتاز در مقابل اكسيداسيون و حرارت • پايداري عالي در مقابل زنگ‌زدگي و خوردگي قطعات • قابليت جداپذيري ممتاز از آب • قابليت رهاسازي خوب هوا • مقاومت در برابر ايجاد کف • مقاومت عالي در برابر ايجاد رسوب و آلودگي در سيستم • افزايش عمر سيستم

در حال نمایش 1–12 از 244 نتیجه